Bir Matematik Günlüğü

ZEKA SORULARI

Posted on: Ağustos 9, 2008

1-) Dekan 3 öğrenci çağırdı ve bir test yapacağını testte başarılı olan bir kişiye burs verileceğini söyler test şuydu:
“Karanlıkta her birinizin başına beyaz veya yeşil şapka koyacağım. Sonra ışığı açacağım. Karşısındaki iki kişiden en az birinin başında beyaz şapka gören masaya bir kere kendi şapkasının rengini bilen 2 kere vursun ve söylesin.
Şapkalar giydiriliyor ve ışık açılıyor öğrenciler birbirlerine baktıktan bir süre sonra 3 öğrencide bir kere masaya vuruyor. Bir süre sonra bir tanesi masaya 2 kere vurup benim şapkam beyaz diyor.
Acaba öğrenci bu sonuca nasıl varmıştır.
CEVAP
˙˙˙ɹǝlıpǝɯǝpǝ uıɯɥɐʇ uǝpuıɹǝlʞnpɹoƃ zɐʎǝq 2 ıɹǝlɹǝƃıp ıʞ zɐʎǝq ısɐʞdɐs ıpuǝʞ ıʞ ʞǝɯǝp ıpɯızɐl ıɹǝlǝɯlıq ıuıƃɐɔɐlo zɐʎǝq uıuıɹɐlɐʞdɐs ıpuǝʞ uǝpuıɹǝlʞǝɔǝɹoƃ ɐʞdɐs zɐʎǝq ɹıq lısǝʎ ɹıq ɹǝlıʞɐpuısısɹɐʞ˙ ıpʎɐslo lısǝʎ ɐpɯısɐq ɯıuǝq`˙npunşnp ǝlʎos uɐlo ıʞǝz
˙ɹılıqɐlo zɐʎǝq 3 ɐʎǝʌ lısǝʎ 1 zɐʎǝq 2 ıuɐʎ ˙ıpzɐɯɐɹnʌ ɐʎɐsɐɯ uǝpuıƃǝɔǝɹoƃ lısǝʎ ıʞı ɐpuısısɹɐʞ uɐlo zɐʎǝq ɹıq lısǝʎ 2 nʞunɔ ˙ɹıpılɐɯlo zɐʎǝq ısıʞı zɐ uǝ uɐpɹɐlɐʞdɐs ǝɹoƃ ɐunƃnpɹnʌ uǝɯǝɥ ɐʎɐsɐɯ ǝp nɔn

2-) Torbada 10 ar altın vardır .fakat torbanın birindeki altınlar sahtedir. Sahte altınlar görünüşte aynı fakat birer gram eksiktir. Tek tartıda sahte altın torbasını bulabilirmisiniz.
CEVAP
˙˙˙ɹılıqɐlnq ɐʇsıʇɹɐʇ ɹıq ɐp nunq
˙ɹılısɐluɐ nƃnplo uǝpunznʎ ɹɐluıʇlɐ uɐuılɐ uɐpɐqɹoʇ ˙2 uɐuılɐ uıʇlɐ 2 ǝslǝƃ ʞısʞǝ ɹƃ 2 ɹǝƃǝ ˙ɹıʞǝɹǝƃ ısǝɯlǝƃ
ɹƃ 53=51-05
ɹƃ 05 ıƃılɹıƃɐ uıʇlɐ ɯɐldoʇ
˙ɹɐluıʇlɐ uɐuılɐ ɹƃ 51 =5+4+3+2+1
ǝplɐɯɹou
˙ɹɐʇɹɐʇ ıɹɐluıʇlɐ ıʞɐpɹɐlɐqɹoʇ ǝʌ ɹılɐ uıʇlɐ ɹɐpɐʞ ɐɹɐɯnu ‘ıʞǝpuıɹǝzn uɐpɹɐlɐqɹoʇ ǝʌ ɹıɹǝʌ ɐɹɐɯnu ɐʎɐqɹoʇ ɹǝɥ ɯɐpɐ

3-) Bir kitap kurdu kapaklarıyla beraber 10 yapraklı 10 ciltlik bir ansiklopedinin
birinci Cildinin birinci Yaprağından yemeye başlıyor, sonuncu cildin son sayfasından çıkıyor. Acaba kaç yaprak yemiştir. ( 100 değil)
CEVAP
˙˙˙sıɯuǝʎ ʞɐɹdɐʎ 28=81-001
uɐpuıƃɐɔɐlo sıɯǝɯuǝʎ ʞɐɹdɐʎ 81 ɯɐldoʇ
ɹıʇʞǝɔǝʎǝɯuǝʎ ʞɐɹdɐʎ 9 uɐpuıƃıʇʞıɔ iɹɐsip ʇɹnʞ uɐpɐɹnq ɹıpıʞǝʇɔı lıƃǝp ıʞɐʇsıp uǝ ıƃɐɹdɐʎ uos uıplıɔ nɔunuos
˙ɹılɐʞ ʞɐɹdɐʎ 9 uɐplos uıɔı unuo ˙zıuıʞɐq ǝzıuıɹǝlıpǝdolʞısuɐ ıʞǝpʌǝ ˙ɹıʇʞɐɹdɐʎ ( ıʞǝʇɔı ) ıʞɐpƃɐs lıƃǝp ( ıʞɐʇsıp ) ıʞɐplos uǝ ıƃɐɹdɐʎ ʞlı uıplıɔ˙1 ǝsɹılızıp ıqıƃ ıʞǝplıʞǝs ɹɐldɐʇıʞ

01 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4-) Bir öğrenci bir pansiyonda kalmaktadır. Kaldığı gün ücretini ödemektedir. Ama babası bir gün telefonda parayı ancak 7 gün sonra gönderebileceğini söyler. Pansiyon sahibi parayı almadan kalamayacağını söyler Annesinin hediyesi altın zincirden her gün için bir tane vererek kalmayı düşünür. Ama zinciri de 7 parçaya ayırmak istemez. Onun için 7 halkalı zinciri bir yerden keserek her gün ödemesini yapar. Nasıl?

5-) Orta çağlarda bir gemici Venedikli bir tüccardan bir miktar borç alır. Ama Venedikli işi garantiye almak için bir anlaşma imzalar. Eğer bir yılda parayı ödemezse bir kerede gemiciden 1 kg et kesecektir. Gemici mecburen kabul eder ama çıktığı ticaret seyahatinde gemisi batar. Adam kurtuluyor ama beş parasız. Venedikli bir yıl sonra gemicinin boğazına yapışır. Adam olayı anlatır 1 yıl sonra faizi ile ödeyeceğini söylese de yok Venedikli etini keseceğim der ve iş mahkemelik olur .
Yargıç gemiciye acır ama ortada imza var. Biraz düşünür taşınır ve bir yol bulur. Venedikli ye öyle bir şey söyler ki Venedikli ne itiraz edebilir nede eti kesebilir . Acaba yargıç ne demiştir…
CEVAP
˙ɹoʎıp ɯıɹɐʇɐ ǝsdɐɥ uɐʇʞɐɯɐlɐɹɐʎ ɯɐpɐ ɐsɹnlo ɐlzɐɟ zɐɹıq zɐ zɐɹıq ɹǝƃǝ ʞɐɔɐlo ɹƃ 0001 ɯɐʇ ɐɯɐ ɯılɐʞɐq sǝʞ uısʞǝɔǝsǝʞ ɹƃ 0001 ɯɐʇ ɯǝpɐɯ ɯıʞɐɥ

6-) Bir odada 3 ampul yan odada bu ampulleri yakacak olan 3 anahtar var . Anahtarlarla istediğinizi yapabilirsiniz ama ampullü odaya girince dışarı çıkamıyorsunuz sizden hangi anahtarın hangi ampulü yaktığını soruyoruz.

7-) 300 m. Çapında derin bir göl gölün ortasında bir ada ve adanın ortasında bir ağaç gölün kıyısında da bir başka ağaç var yüzme bilmiyorsunuz . Elinizde yalnızca 300 m. den biraz uzun ip var adaya nasıl gidersiniz.
CEVAP
˙ɹıʇʞǝɔǝɔǝƃ ʞɐɹɐunʇnʇ ǝdı nq ɹıʇʞɐɔɐlıʞɐʇ dı ɐɔɐƃɐ ıʞɐpuısɐʇɹo uıuɐpɐ ǝɔuıɹǝƃ ıdı ɹısɐlop ǝldı ıuısǝɹʌǝɔ uıuɐpɐ ɐɹuos uɐʇʞıpɐlƃɐq ıdı ɐɔɐƃɐ ıʞɐpuısıʎıʞ uıuɐpɐ

8-) Ayşe, Ceyda, Bora ve Demir isimli iki kız, iki erkek öğrenci değişik müzik enstrümanları çalmaktadır. Bu enstrümanlar piyano, keman, flüt ve gitardır. Kare biçiminde bir masanın dört kenarında oturan bu dört öğrenci ile ilgili şu bilgileri değerlendirin:
Piyano çalan, Ayşe’nin solundadır. Flüt çalan, Bora ’nın karşısındadır. Ceyda ve Demir yan yana oturmaktadır. Keman çalanın solunda bir kız öğrenci oturmaktadır. Kimin gitar çaldığını bulunuz.

9-) Geçmiş yıllarda yaşayan bir matematikçi (x) yılında doğmuş, (y) yıl yaşamış ve (z) yılında ölmüştür. x, y ve z sayılarının üçü de kare sayılardır. Matematikçinin doğum ve ölüm yılını bulunuz.
(Olası çözümler içinde günümüze en yakın olanı bulunuz.)

10-) Yedi farklı renkte 10’ar kutu boyanız var. En fazla 10 kutu alan bir bidona bu boya kutularından bazılarını boşaltarak değişik tonda renkler elde etmek istiyorsunuz.
•Bir kutuyu boşaltırken tamamını boşaltmak zorundasınız.
•Bidona dökülen boyaların homojen bir biçimde karıştığını varsayınız.
•Tek bir kırmızı kutu dökmek ile, 2 kutu kırmızı kutu dökmek arasında bir fark yok. Benzer şekilde 1 mavi, 1 yeşil, 2 sarı kutu ile 2 mavi, 2 yeşil, 4 sarı kutu dökmek arasında da bir fark yok.
En fazla kaç değişik renk elde edebilirsiniz?
Örnek: Soru 3 farklı renkte (Kırmızı, Mavi, Sarı) 3’er kutu için sorulsaydı, yanıt 13 olacaktı.
(K,M,S,KM,KS,MS,KKM,KKS,KMM,KMS,KSS,MMS,MSS)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Son Yorumlar

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: